Verzekering voor thuiszorg?

Uit een steekproef onder 40-plussers concluderen drie economen dat ongeveer de helft van hen thuiszorg zou willen verzekeren.

Volgens de wetenschappers, Raun van Ooijen (Rijksuniversiteit Groningen), Jochem de Bresser (Tilburg University) en Marike Knoef (Universiteit Leiden), voelen de ondervraagden vooral voor het verzekeren van huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging.

Deze en andere bevindingen zijn te lezen in het rapport dat het drietal heeft gepubliceerd op Netspar, een kennisnetwerk en denktank voor onderzoek naar pensioenen.

Veel van de ondervraagden vrezen dat zij voor zorg niet voldoende kunnen terugvallen op hun eigen sociale netwerk. Ook denkt het gros dat het pensioeninkomen niet toereikend is om extra thuiszorg mee te bekostigen.

17-05-2017