Oudere man en vrouw wandelen op het strand

Pensioendesk De Baronie

Zowel bedrijven, (overheids)instellingen als particulieren worden door specialisten geadviseerd. Daarnaast verlenen wij specifieke services aan onder andere accountants, advocaten, fiscalisten en notarissen die beroepshalve met de pensioenproblematiek worden geconfronteerd.

Van individuele voorzieningen tot collectieve pensioenregelingen

PensioenDesk De Baronie adviseert op het gebied van oudedags- en nabestaandenvoorzieningen, arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen, VUT-regelingen, lijfrenten, beleggingen en begeleidt ondernemingen in hun employee benefits-beleid.

PensioenDesk De Baronie speelt in op de behoefte die binnen het bedrijfsleven en bij particulieren bestaat om de hele 'pensioenmaterie' niet alleen inzichtelijker, maar ook overzichtelijker te maken.

Onze werkwijze is helder en duidelijk, ook al is de materie complex.
In het kort ziet de adviessystematiek er als volgt uit:

1. Inventarisatie Uw wensen zijn bepalend voor de vraag of het objectief te verwachten pensioen aan de subjectieve verwachtingen voldoet. Inventarisatie van persoonlijke wensen is feitelijk het bepalen van het pensioeninkomen dat iemand na (vervroegde) pensionering nodig denkt te hebben. Nadat is vastgesteld wat iemand 'wil' wordt gekeken naar wat iemand 'heeft'.

Zo worden de opgebouwde pensioenrechten geïnventariseerd door naar uw vroegere en huidige pensioenregeling(en) te kijken. Ook wordt gekeken naar overige vermogensbestanddelen (in de ruimste zin des woords) die het oudedagsinkomen bepalen. Tenslotte wordt uw financiële positie zorgvuldig geïnventariseerd.

2. Analyse Uit de analyse blijkt vervolgens of de wensen en het te verwachten pensioen op elkaar aansluiten. De analyse maakt duidelijk of er een goede afstemming is tussen de vermogensbestanddelen, de financiële positie en uw pensioenwensen.

3. Advies Als blijkt dat de afstemming niet optimaal is, dan zal Pensioendesk De Baronie een sluitend advies uitbrengen. Onze specialistische deskundigheid en onafhankelijkheid garanderen een gedegen en objectief advies.

4. Gekozen oplossingen realiseren Is de meest ideale oplossing gevonden dan zorgen wij ervoor dat deze snel en effectief wordt uitgevoerd.

5. Blijvende informatievoorziening Van ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de pensioensituatie, wordt u regelmatig op de hoogte gehouden.

Meer informatie

Wilt u zekerheid over de oudedagsvoorziening van uzelf of van uw personeel? Aarzel dan niet en neem gerust contact met ons op voor een gedegen advies van onze speciale Pensioenbureau.