Miljoenennota - Medewerkers: baanzekerheid is het belangrijkst

Het was voor veel medewerkers een turbulent jaar door de coronacrisis. Zij gingen thuis werken, gaven onderwijs aan hun kinderen en maakten zich zorgen om hun eigen gezondheid en die van hun dierbaren. Nu de economische gevolgen van de crisis steeds duidelijker worden, is een sterke economie en behoud van werk en inkomen in de ogen van veel werknemers het belangrijkst.

Nieuws
Datum: 16-09-2020

Verruiming Werkkostenregeling

Per 1 januari 2020 is de vrije ruimte in de werkkostenregeling verruimd tot 1,7% van de fiscale loonsom tot € 400.000 en 1,2% over het meerdere. Dat percentage is nu voor het jaar 2020 verhoogd naar 3% in verband met de coronacrisis. Deze verruiming is op Prinsjesdag in de wetgeving vastgelegd. Onduidelijk is of de verruiming ook gaat gelden voor 2021. Wel daalt in 2021 de vrije ruimte van de loonsom boven € 400.000 van 1,2% naar 1,18%.

De verruiming van de WKR kan onder meer gebruikt worden om het thuiswerken van medewerkers beter mogelijk te maken of om uw waardering van uw personeel meer te laten blijken.

Werkloosheid maakt scholing nodig

De verwachting is dat de werkloosheid gaat stijgen in 2021. Werknemers zullen zich vaak op ander werk moeten richten, waarbij om- of bijscholing wellicht noodzakelijk is. Daarbij wil de overheid, in samenwerking met werkgevers, vakbonden, scholen en gemeenten, te hulp schieten. Hoe wordt u als werkgever geholpen?

  1. Verruiming vrijstelling scholingskosten. De gerichte vrijstelling voor scholingskosten uit de WKR gaat vanaf 2021 waarschijnlijk ook gelden als de vergoeding voortkomt uit vroegere arbeid. De WKR krijgt zo meer mogelijkheden om scholing te vergoeden. De verruiming geldt voor scholing voor het verwerven van inkomen, maar niet voor onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden binnen het huidige werk.
  2. Subsidie voor omscholing naar tekortberoepen. In sommige sectoren is het moeilijk om arbeidskrachten te vinden. Denk bijvoorbeeld aan werknemers op het gebeid van de klimaat- en energietransitie. Daarom stelt het kabinet in 2021 € 37,5 miljoen beschikbaar voor 10.000 omscholingstrajecten in het mkb. Per traject kunt u als werkgever € 3.750 subsidie krijgen. Dit is 50% van de gemiddelde kosten van een omscholingstraject voor een werknemer. De andere helft betaalt u dus zelf.

Eerder stoppen met werken

Voor sommige werknemers wordt het al snel gemakkelijker om eerder te stoppen met werken. Anderen zullen wat meer geduld moeten hebben. Hoe wordt dat mogelijk gemaakt?

  • Vrijstelling RVU-heffing. Als u een werknemer faciliteert om vervroegd met pensioen te gaan, dan betaalt u een RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) heffing. Er komt nu een tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing voor werknemers die niet in staat zijn om werkend hun AOW-leeftijd te halen. Denk bijvoorbeeld aan werknemers in zware beroepen. De versoepeling van de RVU-heffingen gaat waarschijnlijk op 1 januari 2021 in. Werknemers krijgen ook de mogelijkheid een bedrag ineens uit te laten keren op hun pensioendatum. Die regeling gaat per 1 januari 2022 in.
  • Verdubbeling verlof. Werknemers kunnen vanaf 2021 100 in plaats van 50 weken verlof sparen. Zij kunnen dit verlof gebruiken om eerder te stoppen met werken of om tussendoor verlof op te nemen, bijvoorbeeld voor om- en bijscholing, een sabbatical of mantelzorg.

Compensatie transitievergoeding

Als u stopt met uw bedrijf vanwege ziekte of pensionering of als uw bedrijf sluit door uw overlijden, is er vanaf 2021 onder voorwaarden recht op compensatie van de transitievergoeding.

Bij ontslag van een werknemer die 2 jaar ziek is, krijgt u sinds 1 april 2020 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 een compensatie voor de transitievergoeding. Voor vergoedingen die u betaalde tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 moet u de aanvraag wel voor 1 oktober 2020 indienen bij UWV.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.