Ontslag met wederzijds goedvinden, hoe werkt dat?

Veel mkb’ers zijn bezorgd over de gevolgen van de coronacrisis als de steunmaatregelen minder worden. Bent u bang dat u straks mensen moet ontslaan? Bereid u dan vast voor. Ga bijvoorbeeld na of ontslag met wederzijds goedvinden een oplossing is. 

Verlaten kantoor na ontslag
Nieuws
Datum: 24-11-2020

Bij ontslag met wederzijds goedvinden stelt u als werkgever voor om het dienstverband te beëindigen. Veel werkgevers én werknemers vinden dit een prettiger traject dan een ontslag via UWV of kantonrechter. U bent minder gebonden aan wettelijke regelingen en u heeft de vrijheid om onderlinge afspraken te maken.  

Vaststellingsovereenkomst 

Als uw medewerker instemt met het ontslag, maakt u samen afspraken over de afhandeling. Die legt u vast in een vaststellingsovereenkomst. Wat kunt of moet u afspreken?  

  1. Verwijtbaarheid. Het moet vaststaan dat de werknemer aan het ontslag geen verwijt kan worden gemaakt. Dit is belangrijk om zijn recht op WW te garanderen. Wees daar dus duidelijk over in de overeenkomst. 
  2. Einddatum. Neem de ontslagdatum op in de overeenkomst en houd dan rekening met de opzegtermijn. 
  3. Vrijstelling van werkzaamheden. Als uw werknemer niet meer gemotiveerd is om te werken, kunt u hem een vrijstelling van het werk geven. Hij behoudt dan het salaris en de arbeidsvoorwaarden tot het einde van het dienstverband, maar hoeft niet meer te werken vanaf het moment dat de vaststellingsovereenkomst is getekend. 
  4. Geheimhouding. Leg vast dat zowel u als uw werknemer de inhoud van de overeenkomst en de situatie die tot de overeenkomst heeft geleid niet met anderen bespreekt, behalve met (juridisch) adviseurs.  
  5. Eindafrekening. Uw werknemer heeft bij zijn ontslag nog opgebouwde, maar niet-genoten vakantiedagen en een vakantietoeslag naar rato. Misschien is er ook sprake van een dertiende maand, bonussen, aandelen of opties. Zorg voor een nette eindafrekening en leg de afspraken vast.  
  6. Concurrentiebeding. U kunt niet zomaar vastleggen dat uw medewerker niet bij de concurrent mag gaan werken. Dit houdt geen stand bij de rechter. U mag wel specifieke gebieden beschermen en bijvoorbeeld bepalen dat uw werknemer geen gevoelige bedrijfsinformatie mag delen. 
  7. Ontslagvergoeding. U bent niet gebonden aan wettelijke afspraken, zoals de transitievergoeding. In plaats daarvan spreekt u onderling een ontslagvergoeding af. Bedenk dat het weerstand en conflicten kan oproepen als u het onderste uit de kan wilt halen. Het traject duurt dan langer en de kosten vallen hoger uit.  
  8. Aanbeveling. Veel werknemers stellen het op prijs als u een aanbeveling opneemt in de overeenkomst. Maak u er niet van af met een paar nietszeggende zinnen, maar steek er echt tijd en energie in. 

Rechtsbijstand 

Voor een soepele afhandeling van ontslag met wederzijds goedvinden heeft u juridische bijstand nodig. Heeft u een rechtsbijstandverzekering, laat ons dan controleren waar u recht op heeft. Heeft u geen rechtsbijstandverzekering, neem dan contact op met ons kantoor. Want als het ontslag al in de lucht hangt, zult u niet overal geaccepteerd worden. Bespreek daarom tijdig met ons wat uw mogelijkheden zijn. 

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.