Senior stel op een boot

Pensioen

  • Meer inzicht in uw pensioensituatie later
  • Onafhankelijk pensioenadvies op maat
  • Advies door een deskundig adviseur
Afspraak maken

Pensioenbureau De Baronie

Pensioenbureau De Baronie adviseert op het gebied van oudedags- en nabestaandenvoorzieningen, arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen, lijfrenten, beleggingen en begeleidt ondernemingen bij bedrijfsovernames, fusies en in hun employee benefits-beleid.

Wie na zijn pensionering meer inkomen wil dan alleen AOW of eerder wil stoppen met werken, doet er verstandig aan zo vroeg mogelijk te beginnen met sparen voor later.

Pensioen Particulier

Als DGA van een BV heeft u ook na 1-7-2017 nog een bijzondere positie: u bent zowel werknemer als werkgever. Opbouw van het pensioen in eigen beheer is niet meer mogelijk, maar u heeft ook als directeur-grootaandeelhouder nog altijd mogelijkheden voor uw pensioenopbouw.

Pensioen DGA

De meeste Nederlandse bedrijven bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Niet voor niets is de opbouw van een oudedagspensioen de belangrijkste -en voor werkgevers de duurste!-secundaire arbeidsvoorwaarde.

Pensioenregeling

In 5 stappen een goed pensioen

Volg ons op