Werken op kantoor

Pensioen

  • Meer inzicht in uw pensioensituatie later
  • Onafhankelijk pensioenadvies op maat
  • Advies door een deskundig adviseur
Afspraak maken

Pensioenregeling afsluiten, aanpassen of overnemen?

De meeste Nederlandse bedrijven bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Niet voor niets is de opbouw van een oudedagspensioen de belangrijkste -en voor werkgevers de duurste!-secundaire arbeidsvoorwaarde.

Toch is er geen wet die werkgevers verplicht om een pensioenregeling aan te bieden. Wel zijn hierover in veel (branche-) CAO's bindende afspraken gemaakt. Valt uw bedrijf onder zo'n CAO, dan bent u verplicht uw werknemers aan te melden bij het bedrijfstakpensioenfonds.

Zelf een pensioenregeling afsluiten

Als er geen verplichte regeling is, kunt u samen met uw werknemers besluiten een pensioenregeling te treffen. Meestal worden de afspraken vastgelegd in de CAO. Maar het kan ook zo zijn dat de pensioenregeling wordt afgestemd wordt met de ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging.

Een pensioenregeling kan worden uitgevoerd door een pensioenfonds, een verzekeringsmaatschappij of een premiepensioeninstelling.

Schakel een specialist in!

Mede door de complexe regelgeving en de vele aanbieders is het erg ingewikkeld om de beste pensioenregeling af te sluiten. Het is daarom verstandig om een specialist in te schakelen alvorens u een -duur- contract aangaat.

Ons pensioenadvies bestaat onder andere uit:
  • adviseren voor het opzetten van de pensioenregeling voor uw werknemers
  • analyseren van bestaande pensioenregelingen
  • adviseren bij het aanpassen van bestaande pensioenregelingen, bijvoorbeeld naar aanleiding van wetswijzigingen
  • begeleiden en onderhandelen bij het afsluiten of verlengen van contracten met de pensioenuitvoerder
  • adviseren bij waardeoverdracht van pensioenaanspraken die bij andere uitvoerders zijn opgebouwd
  • adviseren inzake de uitvoering van bestaande pensioenregeling bij overname van andere bedrijven

Maak een afspraak

Overweegt u een bedrijfspensioenregeling in te voeren of wilt u weten of uw bestaande regeling nog passend is? Laat u dan goed adviseren over uw mogelijkheden. Als specialist op het gebied van pensioen helpen wij u graag. Neem gerust contact met ons op via het contactformulier. Of bel ons op 076-531 55 31.

Meer informatie over de wijze waarop wij u van dienst zijn en de kosten van onze dienstverlening kunt u lezen in onze vergelijkingskaarten.