Ondernemer en bestuurder

Pensioen

 • Meer inzicht in uw pensioensituatie later
 • Onafhankelijk pensioenadvies op maat
 • Advies door een deskundig adviseur
Afspraak maken

DGA: Verbod pensioen in eigen beheer. Wat nu?

Bent u ondernemer? Dan bent u gewend vooruit te kijken en plannen te maken. Vergeet daarbij niet uw eigen pensioen. Als zelfstandig ondernemer bouwt u namelijk niet automatisch een aanvullend pensioen op. Het is daarom verstandig om op tijd zelf een pensioenvoorziening te regelen. 

Vanaf 1 juli 2017 kunt u niet langer in eigen beheer pensioen opbouwen. U kunt ook geen bedragen meer toevoegen aan pensioenvoorzieningen die u eerder in eigen beheer hebt gevormd.

Wat kunt u doen met het pensioen dat u hebt opgebouwd?

U hebt 2 mogelijkheden:

 1. U kunt het opgebouwde pensioen handhaven en bevriezen. Handhaven en bevriezen van het in eigen beheer opgebouwde pensioen wil zeggen dat u de opbouw in eigen beheer stopzet vanaf uiterlijk 1 juli 2017, maar dat de opgebouwde pensioenrechten blijven staan. Heeft uw bv de pensioenvoorziening op de balans staan, dan moet u nog wel elk jaar de opgebouwde rechten indexeren en de voorziening actuarieel waarderen.

  Let op!
  Laat de bv de actuariële waardering en indexatie achterwege, dan kan de belastingdienst dit zien als een vorm van prijsgeven van de rechten. En dat betekent dat de waarde in het economisch verkeer van de gehele pensioenaanspraak belast wordt als loon uit vroegere dienstbetrekking.

   
 2. U kunt het opgebouwde pensioen prijsgeven tot de fiscale balanswaarde. U kunt er in 2019 nog voor kiezen om het pensioen in eigen beheer deels prijs te geven. Namelijk het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de fiscale balanswaarde van de pensioenvoorziening. Over het bedrag dat u prijsgeeft, hoeft de bv geen loonheffingen in te houden en te betalen.

  U moet bij het prijsgeven vervolgens kiezen:
  a. U koopt de fiscale balanswaarde van het pensioen af. U krijgt wel korting tot 1-1-2020
  b.  zet de fiscale balanswaarde van het pensioen om in een zogenaamde oudedagsverplichting

Voor meer informatie over de uitfasering en uitwerking ervan kunt u contact met ons opnemen.
Tel. 076-531 55 31.

Als DGA van een BV bent u nog altijd in een bijzondere positie: u bent zowel werknemer als werkgever. U kunt dus nog altijd individueel uw pensioen opbouwen bij een pensioenuitvoerder. In dat geval betaalt u maandelijks of jaarlijks een premie voor de opb9ouw van uw ouderdomspensioen en/of het partner- en wezenpensioen bij overlijden. Mocht dit een te lage uitkering voor uw nabestaanden zijn, dan heeft u de mogelijkheid om dit aan te vullen met een Nabestaandenoverbruggingspensioen. De pensioenpremies zijn aftrekbaar van de Vennootschapsbelasting. Ze komen dus ten laste van de bv. Omdat u een bijzondere werknemer bent is de Pensioenwet op de DGA niet van toepassing. Bespreekt u deze gevolgen met de pensioenadviseur. De ‘oude nadelen’ zoals kapitaalverlies bij overlijden tijdens de opbouwperiode kunnen tegenwoordig voorkomen worden.

Lijfrente

De tweede mogelijkheid om een voorziening voor de oude dag te treffen is om na het beëindigen van uw bedrijfsactiviteiten van -een deel van- uw stakingswinst een lijfrente te kopen bij een bank of verzekeringsmaatschappij of een lijfrente op te bouwen tegen een maand- of jaarpremie. Een lijfrente is meestal een stuk flexibeler dan pensioen, maar over het algemeen bouwt u minder pensioen op.

Advies is belangrijk

Gedegen pensioenadvies is belangrijk. Als pensioenspecialist helpen wij u hier graag bij. Maak gerust een vrijblijvende afspraak voor een oriënterend gesprek. Vul hiervoor het contactformulier in of bel ons op
076-531 55 31.

Meer informatie over de wijze waarop wij u van dienst zijn en de kosten van onze dienstverlening kunt u lezen in onze vergelijkingskaarten.